Náš tím

advokáti a právni asistenti

Mgr. Lenka Jakubčová,
partner

V roku 2012 promovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti je externou doktorandkou so zameraním na trestné právo. Odborne sa zameriava na občianske, obchodné, rodinné, trestné právo a právo duševného vlastníctva. Od roku 2012 je členkou Slovenskej advokátskej komory a v roku 2015 zložila advokátske skúšky.

Pravidelne sa zúčastňuje na odborných konferenciách a seminároch. Je autorkou viacerých odborných článkov. Má slovenskú národnosť a plynule hovorí po anglicky.

Jazykové znalosti: slovenský a anglický jazyk

Bc. Roman Križan,
právny asistent

Študuje 4. ročník na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na univerzite v Oxforde.
Jazykové znalosti: slovenský, anglický, nemecký jazyk