Publikácie

Mgr. Lenka Jakubčová: Možnosti trestnoprávneho postihu organizovaného zločinu v SR. Sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference, 14. marec – 15. marec 2013, Plzeň, Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. a Bezpečnostní agentura HLS.

Mgr. Lenka Jakubčová: Protikorupčné opatrenia v PZ. Medzinárodná vedecká konferencia: Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012, 13. december – 14. december 2012, Podhájska SR, Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.

Advokátska kancelária
Jakubčová a partneri, s.r.o.
email: office@jakubcova.eu
tel. +421 238 10 57 40
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava