Advokátska kancelária

Jakubčová a partneri, s.r.o.


HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE
Čestne žiť, druhému neškodiť, každému dať, čo mu patrí


Advokátska kancelária Jakubčová a partneri, s.r.o. je nezávislou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje služby domácim a zahraničným klientom v slovenskom i anglickom jazyku. Klientom poskytujeme kvalifikované právne poradenstvo najmä v oblasti občianskeho, obchodného, trestného, správneho, rodinného, pracovného a práva duševného vlastníctva. Zastupujeme klientov pred súdmi a orgánmi verejnej správy.

Považujeme za samozrejmosť, že naše právne služby sú spoľahlivé, precízne, odborné, pričom kladieme veľký dôraz na ochranu informácií a diskrétnosť. V rámci efektívnosti pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, audítormi, tlmočníkmi, účtovními a daňovými poradcami.

Spoznajte náš tím
Intenzívna spolupráca s klientom

Na základe osobného prístupu poskytujeme klientovi maximum informácií o celom procese. Pre úspech, či nájdenie najvhodnejšieho riešenia je základom práve intenzívna spolupráca.

Advokátska kancelária
Jakubčová a partneri, s.r.o.
email: office@jakubcova.eu
tel. +421 238 10 57 40
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava